GDPR

Kære klient
Som klient hos Dinkropsterapeut.dk skal du vide, at jeg behandler en række personoplysninger om dig.

Når du bliver klient hos mig, vil du blive oprettet og registreret med dit navn, mailadresse og tlf. nummer. Det gør jeg bl.a. for at kunne notere, når du bestiller behandlinger, opkræve betaling for dine behandlinger, sende besked om behandlinger og om aflysninger og andre relevante oplysninger i tilknytning til, at du modtager behandlinger hos mig.

I forbindelse med behandlingen skal jeg i henhold til lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere føre en journal over den behandling, du får hos mig. Her anfører jeg bl.a., hvad du har oplyst til mig om, hvilke helbredsgener du har, hvilken behandling jeg har ydet, og hvad jeg har anbefalet dig. Formålet med journalen er at dokumentere min behandlinger. Det er følsomme oplysninger, men fordi det er et lovkrav, at jeg skriver journal, vil jeg for god ordens skyld fortælle dig, at det ikke er et krav, at jeg skal have dit samtykke til at behandle disse helbredsoplysninger.

Oplysninger om dig ligger på en server hos Terapeut Booking, men derudover er der ikke andre end mig, der har eller vil modtage de oplysninger, som jeg har om dig.

Jeg sletter dine oplysninger 5 år efter sidste behandling – jeg er nødsaget til at opbevare din journal i 5 år, da jeg skal kunne dokumentere min behandling, hvis der på et tidspunkt opstår problemer.

Jeg skal samtidig fortælle dig, at du kan kontakte mig, hvis du vil vide, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger, du ikke mener er korrekte (og du har ret), hvis du ikke mener, at jeg har ret til at behandle oplysninger om dig, eller hvis du mener, at jeg behandler for mange oplysninger om dig. Endelig skal jeg fortælle dig, at du har ret til at få udleveret de oplysninger, som jeg har om dig.

Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet dt@datatilsynet.dk
Jeg skriver disse oplysninger til dig, fordi persondataforordninger siger, at jeg skal orientere dig om disse forhold.

jeg håber også, at det er med til at gøre dig tryg i forhold til at vide, at jeg kun behandler oplysninger om dig, der er strengt nødvendige. Særligt fordi jeg behandler følsomme oplysninger, ligger det mig på sinde, at du ved, at jeg er mit ansvar bevidst i forhold til at behandle dine oplysninger fortroligt og sikkert.

Med venlig hilsen
Gitte Holtemann

PS: Jeg skal oplyse, at retsgrundlaget for at behandle identifikationsoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, men retsgrundlaget for at behandle dine helbredsoplysninger i journalen er, at det er et lovkrav samt persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b).